Český jazyk

8.týden

 • uč. str.98/cv.8, písemně opsat, podtrhnout ukazovací zájmena a poslat _

 • uč. str. 99/cv.11, písemně napiš pouze otázky začínající tázacími zájmeny (odpovědi neopisuj) a poslat

 • ústně 99/13 – rozpoznej tázací a vztažné zájmeno http://skolicka6.sweb.cz/ZAJMENA/ZAJMENATABULKA.htm

 • Teams – pondělí, úterý + třídění druhů zájmen

7.týden

ČJ – vybrala děvčata

 • uč. str.96/cv.2, písemně opsat a poslat _ nad zvýrazněné osobní zájmeno napsat pád

 • uč. str. 100/cv.15, písemně opsat a poslat (doplnit z nabídky pod cvičením )

 • podívat se na druhy zájmen (učebnice modré rámečky od str. 96 – 100)

 • nebo http://skolicka6.sweb.cz/ZAJMENA/ZAJMENATABULKA.htm

 • Teams – pondělí, úterý

5. týden

 1. uč. str.95/cv.5,písemně  doplnit tvar podmiňovacího způsobu (bych, bys,bychom…)

 2. uč. str. 97/cv.4, písemně (osobní zájmena – já, ty , on,ona, ono, my, vy, oni, ony, ona)

 3. uč. str.120/cv.8, písemně  doplnit podmět, přísudek, pravopis – podle textu

 

 

4. týden

 1. pravopisná cvičení pište ručně

 • uč. str.120/cv.5, pouze vypsat podmět a přísudek z každé věty

 • uč. str. 120/cv.7,utvořit základní skladební dvojice (tzn. podmět a přísudek) a napsat v množném čísle minulého času – př. Rybáři lovili.

 

3.týden

  1. písemně 87/5a)  radostná zpráva….. zaslat ke kontrole do 3.4.2020

  2. ústně str.89/cv. 6 jen si říct v minulém čase

  3. písemněstr. 88/cv.1a) doplň vhodné předpony (roz, na , po, o…) - zaslat ke kontrole do 3.4.2020

  4. písemně str. 119/cv. 1 – vypiš pouze z každé věty základní skladební dvojice (tj. podmět a přísudek) - zaslat ke kontrole do 3.4.2020

  5. .   Čtenářský list nebo deník nebo jen zápis z knihy (ručně či na PC) také do 3.4.2020 (kniha odpovídá vašemu věku, ne žádná říkadla anebo„krteček“)

1.